Vážení kolegovia rybári,

nakoľko už nejaký ten čas www stránka beží na Internete a napriek tomu, že nie je zaradená v Internetových vyhľadávačoch, jej návštevnosť je pomerne zaújmavá. Z tohto dôvodu som sa rozhodol pokračovať v jej vývoji nakoľko sa v Internetovej lokalite (aspoň o tom neviem) takýto produkt nenachádza.

 

Na nasledovných stránkach nájdete v budúcnosti množstvo receptov na prípravu a úpravu sladkovodných rýb. Verím, že časom budú doplnené aj o nejaké tie fotografie na oživenie receptov, čo prispeje k profesionalite tejto lokality.

Doplnenie receptov budem realizovať priebežne, tak ako ich budem získavať od kolegov rybárov.

Samozrejme počítam aj s Vašou podporou a to tak, že mi budete zasielať recepty e-mailom, ktoré budú po spracovaní doplnené a uverejnené na tejto stránke. Prispejete tak k rozvoju tohto webu a k všeobecným kuchárskym vedomostiam nášho rybárskeho cechu v celom svete.

 

Ďalej by som mal prosbu, na všetkých rybárov či nerybárov, ktorí tieto stránky čítajú a zaujal ich obsah, o jednorazový príspevok na vývoj týchto stránok v sume 1 Sk/mesačne t.j. 12 Sk/ročne pre rok 2006, nakoľko lokalita je na platenej zóne. Príspevok nie je vôbec samozrejme povinný, je úplne dobrovolný, nezáväzný a vôbec neovplyvní ďalší vývoj tejto lokality.


Môj účet: 1722141192/0200

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2006


S pozdravom Váš kolega rybár, Miloš B.


Aktualizované dňa :  20.11.2006

Stránka založená : 18.9.2003